Gdje su moje pare ?

Jasan prikaz nameta na plaću

Što je doprinos za zdravstveno osiguranje ?

Iznos koji je izdvaja od Vaše plaće za Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Znači za plaće lječnicima, medicinskim sestrama, održavanje bolnica, itd.

Kako se računa doprinos za zdravstveno osiguranje ?

15% na bruto iznosa plaće. Ako je bruto iznos plaće 10000kn doprinos za zdravstveno osiguranje će biti 1500kn.

Što je doprinos za zapošljavanje ?

Ako zaposlena osoba dobije otkaz, a otkaz nije bio njenom krivnjom, ima pravo na novčanu naknadu. a novčana naknada se financira preko doprinosa za zapošljavanje.

Kako se računa doprinos za zapošljavanje ?

1.7% na bruto iznosa plaće. Ako je bruto iznos plaće 10000kn doprinos za zdravstveno osiguranje će biti 170kn.

Što je doprinos za ozlijede na radu ?

Ako se zaposlena osoba ozljedi na poslu ili na putu do njega, ima pravo na novčanu naknadu. Ta novčana naknada se financira preko doprinosa za ozlijede na radu.

Kako se računa doprinos za ozlijede na radu ?

0.5% na bruto iznosa plaće. Ako je bruto iznos plaće 10000kn doprinos za zdravstveno osiguranje će biti 50kn.

Što je doprinos za mirovinsko osiguranje ?

Je iznos koji ide za mirovine trenutnim umirovljenicima.

Kako se računa doprinos za mirovinsko osiguranje ?

20% od bruto iznosa plaće. Ako je bruto iznos plaće 10000kn doprinos za zdravstveno osiguranje će biti 2000kn.

Zar ne postoji 1. stup i 2. stup mirovinskog osigurnja ? Zašto to nije prikazano na grafikonu ?

Obavezni mirovniski sustav u Hrvatskoj se dijeli na 1. stup i 2. stup. Bez obzira da li je osoba samo u 1. stupu ili u 1. stupu i u 2. stupu, njeno davanje je isto(20% od bruto iznosa plaće).

Što je porez ?

Iznos koji ide direkno u proraćun države i nije unaprijed određeno na što se troši. Za doprinose je unaprijed određeno za što se koriste, kod poreza to nije.

Kako se računa prorez ?

Izračun je kompliciraniji nego za ostale namete i nije jednak za sve građane. Ovisi o visini osobnog odbitak i visini primanja. Za više informacija može se pročitati.

Što je prirez ?

Novčani iznos koji ide u proračun grada u kojem živite.

Kako se računa prirez ?

Računa se na iznos poreza, u postotku od 0% do 18%. Postotak ovisi o gradu, u Zagrebu je 18%.

Koliki postotak prireza GdjeSuMojePare.com uzima u izračun ?

Uzima največi mogući od 18%.

Da li mogu promjeniti iznos prireza ?

Da moguče je, iako nije jednostavno. Link buklijas.info/apps/gdjesumojepare?bruto=10600&prirez=10 računa prirez od 10%. Ako se stavi bilo koji broj koji nije između 0 i 18, računati će se prirez od 18%.